ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պատվիրատուի անհատական տվյալների պաշտպանությունը

Օգտատերերի անհատական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ այս հաղորդագրությունը հիմնված է «Անձնական տվյալների մասին» օրենքի և անհատական տվյալների էլեկտրոնային մշակման վերաբերյալ միջազգային այլ ստանդարտների վրա:

«Rocket.Taxi» և «Rocket Водитель» (այսուհետ Ծառայություն մատուցող) տեղեկություններ է հավաքում իր ծառայություններից օգտվողների (այսուհետ՝ Պատվիրատու) վերաբերյալ, երբ վերջիններս օգտագործում են «Rocket.Taxi»  և «Rocket Водитель» բջջային հավելվածը, կայք էջը և այլ էլեկտրոնային ծառայություններ կամ այլ կերպ հաղորդակցվում է Ծառայություն մատուցողի հետ:

Պաշտպանության շրջանակը

Անհատական տվյալների պաշտպանության այս կանոնները տարածվում են բոլոր այն անձանց, ովքեր անկախ իրենց գտնվելու վայրից, օգտվում են «Rocket.Taxi» և «Rocket Водитель» ծառայությունից տրանսպորտային միջոց պատվիրելու կամ առաքումների կամ այլ պահանջվող ծառայությունների համար: Այս կանոնները չեն տարածվում վարորդների կամ առաքիչների վրա, ովքեր «Ռոքետ» ընկերության հետ համագործակցում են արտոնագրային ծառայությունների հիման վրա: Որպես վարորդ կամ որպես Պատվիրատու հանդես գալու պարագայում գործում են կարգավիճակին համապատասխան կանոնները:

Տեղեկատվության հավաքումը

Ծառայություն մատուցողը տեղեկություններ է հավաքում Պատվիրատուի վերաբերյալ, երբ Պատվիրատուն ստեղծում է անձնական հաշիվ կամ փոփոխություններ է իրականցնում գործող հաշվի մեջ, դիմում են պատվիրատուների սպասարկման կենտրոն կամ առնչվում են Ծառայություն մատուցողին: Այս տեղեկատվությունը ներառում է Պատվիրատուի անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսի համարը, նկարը, վճարման մեթոդը, պահանջվող ծառայության տեսակը, deviceid և տրամադրված այլ տեղեկատվություն:

Հավաքվող տեղեկատվության տեսակները

Տեղեկատվությունը հավաքվում է հետևյալ հիմնական ոլորտների վերաբերյալ:

Տեղանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Երբ Պատվիրատուն օգտվում է տրանսպորտային ծառայություններից կամ առաքումներից, Ծառայություն մատուցողը հավաքում է տեղեկություններ Պատվիրատուի գտնվելու վայրի, պատվերի ուղղության վերաբերյալ, որը տրամադրվում է «Rocket.Taxi» և «Rocket Водитель» բջջային հավելվածի միջոցով: Երբ Պատվիրատուն թույլատրում է «Rocket.Taxi» և «Rocket Водитель» բջջային հավելվածին հասանելիություն ստանալ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկատվությանը, Ծառայություն մատուցողը կարող է նաև տեղեկություններ ձեռք բերել տվյալ սարքավորման վերաբերյալ: Գտնվելու վերաբերյալ տեղեկությունը կարող է ստացվել նաև Պատվիրատուի IP հասցեի միջոցով:

 Տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Եթե պատվիրատուն թույլատրում է «Rocket.Taxi» և «Rocket Водитель» բջջային հավելվածին հասանելիություն ստանալ Պատվիրատուի տվյալների բազային, ապա Ծառայություն մատուցողը կարող է ձեռք բերել և պահպանել անուններ, հեռախոսահամարներ, որոնք առկա են Պատվիրատուի տվյալների բազայում: Սա նպատակ է հետապնդում օժանդակել մատուցվող ծառայությունների առնչությամբ սոցիալական հաղոդրակցությունը:

Պատվերների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ծառայություն մատուցողը տեղեկություններ է հավաքում պատվերների վերաբերյալ, ինչը ներառում է մատուցվող ծառայությունների տեսակի, օրվա, ժամի, վճարի, հեռավորության և պատվերի վերաբերյալ այլ մանրամասներ: Երբ ինչ-որ մեկն օգտագործում է ծառայության պրոմոկոդը, ապա օգտատերը կարող է նույնականցվել:

Օգտագործման և նախասիրությունների վերաբերյալ տեղեկություն: Ծառայություն մատուցողը տեղեկություններ է հավաքում այն մասին, թե Պատվիրատուները և կայքի այցելուները ինչպես են հաղորդակցվում ծառայություններ ստանալու համար, ինչպես օրինակ՝ նախասիրությունների և համապատասխան կարգավորումների վերաբերյալ: Որոշ դեպքերում Ծառայություն մատուցողն այս տեղեկությունները հավաքում է տեղեկանիշերի (cookie) կամ նույնականացման հնարավորություն ընձեռող այլ տեխնիկական հնավարությունների միջոցով:  

Սարքավորման վերաբերյալ տեղեկություններ: Ծառայություն մատուցողը կարող  տեղեկություններ հավաքել սարքավորումների վերաբերյալ, որը ներառում է սարքավորման մոդելը, օպերացիոն համակարգը, օգտագործված լեզուն, սարքավորման նույնականացման համարը, բջջային օպերատորի վերաբերյալ տվյալներ և այլն:

Զանգ և տեքստային հաղորդագրություն: Ծառայություն մատուցողն օժանդակում է Պատվիրատուի և վարորդների միջև: Այս առնչությամբ Ծառայություն մատուցողը տեղեկություններ է ստանում զանգերի վերաբերյալ, ինչը ներառում է օրը, ժամը, ինչպես նաև տեքստային հաղորդագրությունների վերաբերյալ, ինչը ներառում է նաև տեքստային հաղորդագրության բովանդակությունը: Ծառայություն մատուցողի, Պատվիրատուի և վարորդների միջև հեռախոսազանգերը հնարավոր է ձայնագրվեն:

Հասանելիության վերաբերյալ տեղեկություններ: Երբ Պատվիրատուն առնչվում է ծառայությունների հետ, Ծառայություն մատուցողը հավաքագրում է տեղեկություններ հասանելիության վերաբերյալ, ինչը կարող է ներառել IP հասցեն, հասանելիության օրը, ժամը, այն էջերը, որոնց հասանելիություն է ձեռք բերվել, երրորդ կողմի էջերը կամ ծառայությունները, որոնց հասանելիություն է ստացվել մինչև ծառայություններից օգտվելը:

Բջջային հավելվածների վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ

Շատ բջջային հեռախոսի համակարգեր (iOS, Android և այլն) նախատեսում են օգտատիրոջ համաձայնությունը մինչև այս կամ այն հավելվածը կարող է հասանելիություն ստանալ տվյալ բջջային հեռախոսին: Բջջային հեռախոսի համակարգերը համաձայնություն ստանալու տարբեր մեխանիզմներ ունեն: Օրինակ՝ iOS համակարգը կարող է ահազանգել, երբ «Ռոքետ» բջջային հավելվածը փորձում է հասանելիություն ստանալ որոշակի տեղեկատվության: Այնուհետև, այն կարող է օգտատիրոջը յուրաքանչյուր անգամ զգուշացնել հերթական հասանելիության մասին: Նույն կերպ Android համակարգը կտեղեկացնի օգտատիրոջը տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ:

Տեղեկությունորը Ծառայություն մատուցողը հավաքում է երրորդ աղբյուներից

Ծառայություն մատուցողը կարող է տեղեկություններ ստանալ նաև այլ աղբյուրներից և համատեղել այն իր կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացված տեղեկությունների հետ: Օրինակ՝

 • Եթե Պատվիրատուն օգտագործում է «Ռոքետ» համակարգին սպասարկող վճարման համակարգը, ապա Ծառայություն մատուցողը կարող է տեղեկություն ստանալ օգտագիրոջ մասին:
 • Եթե Պատվիրատուի (կազմակերպության պարագայում) աշխատակիցն օգտվում է ծառայության տեսակներից մեկը, օրինակ՝ «Ռոքետ» կազմակերպության համար, ապա կազմակերպության կողմից տեղեկությունը կարող է ստացվել աշխատողի միջոցով:
 • Երբ առաքման ծառայություն է պատվիրվել, վարորդը կարող է խնդրել գնահատել ծառայությունը և այդ տեղեկությունը ներկայացնել Ծառայություն մատուցողին:

Ստացված տեղեկատվության օգտագործումը

Ծառայություն մատուցողը կարող է օգտագործել հավաքված տեղեկատվությունը հետևյալ նպատակներով.

 • Տրամադրել, պահպանել և բարելավել ծառայությունները, ներառելով, օրինակ՝ վճարմանն օժանդակելու, հաշիվ ապրանքագրեր առաքելու, ապրանքներ առաքելու համար, ինչպես նաև օգտատերերին և վարորդներին աջակցելու, մատուցվող ծառայությունների նորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու համար:
 • Ուղարկել կամ օժանդակել Պատվիրատուի և վարորդի միջև հաղորդակցությունը, ինչպիսին է ժամանման ժամը, կամ ուղղությունը, ուղղորդումը, հրավերի հասցեն և այլն:
 • Պատվիրատուին ուղարկել այնպիսի հաղորդակցություն, որը ներառում է «Ռոքետ» ծառայությունների վերաբերյալ նորություններ կամ, եթե ընդունելի է, այլ կազմակերպությունների վերաբերյալ:
 • Անհատականացնել և բարելավել ծառայությունները, որը ներառում է սոցիալական գովազդներ և այլն:

Տեղեկատվության փոխանցում

Ծառայություն մատուցողը կարող է հավաքված տեղեկատվությունը տրամադրել այլ անձնաց սույն հաղորդագրության պայմանների համաձայն, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքերում:

 • Ծառայություն մատուցողը կարող է Պատվիրատուի տվյալները տրամադրել վարորդին, օրինակ՝ մեկնումի և ժամանման վերաբերյալ տեղեկությունների առնչությամբ:
 • Երրոդ անձանց, այն դեպքում, երբ աշխատում է վերջիններիս հետ համագործակցությամբ:
 • Հասարակության հետ, եթե Պատվիրատուն այդ տեղեկությունը ներկայացրել է հանրային հարթակում, ինչպիսիք են օրինակ՝ սոցիալական ցանցերը:
 • Իրավասու պետական մարմնի դիմումի համաձայն՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով:
 • Իրավապահ մարմիններին, պետական կառավարման մարմիններին կամ երրորդ կողմին, եթե Ծառայություն մատուցողը գտնում է, որ Պատվիրատուի գործողությունները հակասում են օգտատիրոջն առաջադրված պահանջներին, ծառայությունների պայմաններին, կամ այլոց կամ «Ռոքետ»-ի իրավունքների պաշտպանության նպատակով:   
 • Այն դեպքում, երբ Ծառայություն մատուցողը տեղեկացնում է Պատվիրատուին և Պատվիրատուն համաձայնում է փոխանցել իր տվյալները:

 

 

Սոցիալական ցանցերի միջոցով տեղեկատվության փոխանցումներ

Ծառայությունները կարող են փոխկապակցված լինել սոցիալական ցանցերի հետ, ինչը Պատվիրատուին հնարավորություն է ընձեռում տվյալները փոխանցել նաև այլ հավելվածների, կայքերի միջոցով: Նման տեղեկատվության օգտագործումը կարող է հնարավորություն ընձեռել տեղեկատվությունը կիսել ընկերների և հանրության հետ՝ կախված նրանից, թե ինչ կարգավորումներ է Պատվիրատուն սահմանել սոցիալական ցանցերի հասանելիության համար:

Հաշիվ

Պատվիրատուն կարող է ուղղել իր վերաբերյալ տեղեկությունները իր էլեկտրոնային հաշվին հասանելիություն ստանալով: Պատվիրատուն կարող է փակել իր հաշիվը «Ռոքետ» ադմինիստրացիային այդ մասին տեղեկություն ներկայացնելով: Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում որոշ տեղեկություններ կարող են պահպանվել օրենքով նախատեսված դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով:

Տվյալների փոխանցման մերժում

«Ռոքետ» ընկերությունը մերժում է Պատվիրատուի վերաբերյալ երրորդ անձանց տեղեկություններ  փոխանցելու ցանկացած այլ դիմում, որը սահմանված չէ այս հաղորդագրությամբ և նախատեսված չէ օրենքով: